Informatiepagina
planvorming
herontwikkeling Noordeinde 96

Welkom op de website van project Hof Noordeinde in Roelofarendsveen. Hier willen wij u graag informeren over de voorgenomen ontwikkeling van 22 huurwoningen.

Een stukje geschiedenis

Heevas heeft  in 2006 in overleg met de gemeente het terrein gekocht van de familie Wijsman. De locatie bestond uit drie onderdelen. Het voorste gedeelte met de winkels, een middendeel met tankstation en wasplaats en het achterste deel grasland. Het doel was het uitplaatsen van het tank- station en de wasplaats, het verplaatsen van de winkels naar het centrum en vervolgens het realiseren van een leuke woonwijk.   

Het verplaatsen van het tankstation is direct uitgevoerd en deze is verplaatst naar de rotonde bij de Rabobank en op het achterste gedeelte staan nu nieuwe woningen aan de Meiraap. Door langlopende huurverplichtingen kon het voorste gedeelte niet herontwikkeld worden.
Tot nu.


Van winkelen naar wonen
Na de aankoop van de locatie door Heevas BV, sprak de gemeente al de wens uit om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen. Na de crisis rond 2010 en het opkomen van online winkelen ontstond er een leegloop in winkelgebieden. Ook op de deze locatie kwam het pand leeg te staan. In 2019 heeft de gemeente het mogelijk gemaakt om de bestemming van de locatie te veranderen van winkelen naar wonen. Wel onder voorwaarde dat er een goed en gedegen plan ontwikkeld moest worden waar rekening wordt gehouden met omwonenden. Hieruit is het project Hof Noordeinde ontwikkeld. 


Hof Noordeinde
Op de locatie aan het Noordeinde 96 komen 22 compacte duurzame huurwoningen, verdeeld over een woonblok van 6 woningen aan de noordzijde en 2 woonblokken van 8 woningen aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat een hofje dat wordt ingericht met parkeren en groen. De compacte woningen zijn 3,9 meter breed, bestaan uit twee lagen met plat dak en bieden woonruimte voor 1 tot 3 personen. De woningen worden compleet opgeleverd met keuken en badkamer.

Duurzaam wonen in Roelofarendsveen
De woningen worden volledig in hout gebouwd, van de constructie tot de gevelafwerking. Door de gevels af te werken in hout krijgt het plan een vriendelijke en natuurlijke uitstraling. Daarnaast is het bouwen in hout erg duurzaam: door de woningen in hout te bouwen, slaat dit plan 343 ton CO2 op. Dat staat gelijk aan 2.877.512 km rijden met een gemiddelde auto!
Groen en waterrijk wonen staat centraal bij het ontwerp van de woningen. De tuinen van de 2 woonblokken aan de zuidzijde zijn ongeveer 5 meter diep en kijken uit op het water. In het plan worden zo veel mogelijk natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en er is bewust gekozen om geen aanlegplaatsen voor bootjes te maken. De oevers zijn openbaar en behoren niet tot de privé tuin. In totaal neemt de bebouwing ten opzichte van de huidige situatie met circa 315 m² af en het verharde straatwerk zelfs met 500m². Hierdoor zorgt het plan voor vergroening van de locatie, waar flora en fauna meer ruimte krijgen. 

Bouwen in de fabriek, montage op locatie
De houten woningen worden volledig in de fabriek gebouwd en per woonlaag vervoerd naar de bouwplaats. Op de bouwlocatie wordt eerst de fundering gemaakt, waarna er per dag circa 2 woningen ‘geplaatst’ kunnen worden. Door deze manier van bouwen wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk verminderd waardoor de overlast tijdens de realisatie tot een minimum wordt beperkt.

Ontsluiting en parkeren
De woningen worden ontsloten via de bestaande ontsluiting op het Noordeinde, die hiervoor opnieuw ontworpen wordt. De langzaam verkeer ontsluiting via de Meiraap blijft ongewijzigd. Het aantal verkeersbewegingen op het Noordeinde, als gevolg van de 22 nieuwe woningen, ligt 120 tot 170 per etmaal lager dan wanneer de winkels worden gerenoveerd en opnieuw verhuurd. Er worden 27 parkeerplaatsen in het plan gerealiseerd conform de Beleidsregel Parkeernormen van de gemeente.

Planning op hoofdlijnen
We verwachten eind juni de vergunningsprocedure op te starten en hopen de huidige bebouwing te kunnen slopen voor het einde van dit jaar. Daarna starten we met het bouwrijp maken van de grond en in de tweede helft van 2022 starten we met de bouw van de woningen.  Wanneer alle woningen geplaatst zijn wordt de bestrating en beplanting aangebracht. De verwachting is dat de woningen eind 2022 opgeleverd worden. Tijdens het plaatsen van de woningen sluiten we de doorgang voor het langzaam verkeer tijdelijk af vanwege de veiligheid. Hierover wordt de omgeving tijdig geïnformeerd.

Verhuur van de 22 woningen
De verhuur van de woningen is nog niet gestart. Bent u geïnteresseerd? Houd dan deze site in de gaten, zodra daar meer duidelijk over is publiceren wij hier hoe u hiervoor in aanmerking komt. 
Aan de inhoud en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend